Tarieven

 Stichting Mijn tuin Jouw tuin

Kom moestuinieren in mijn tuin!

 

 

Samen delen voor Stichting Mijn tuin Jouw tuin

 

Sinds de oprichting in 2015 hebben wij ons belangeloos ingezet voor tuineigenaren en

tuiniers. Inmiddels krijgen we naast de bestaande tuinen steeds meer aanvragen binnen en buiten bestaande gemeentes.


Om iedereen de mogelijkheid te geven om deel te nemen, zijn wij voortdurend op zoek naar inkomsten. Naast de bijdragen van donateurs en Moestuinvrienden vragen we daarom ook aan deelnemers -die dit kunnen betalen- een vaste bijdrage:

 

Particuliere tuineigenaar:

Met uw bijdrage van €10 per maand geeft u ons de mogelijkheid om een tuinreglement op te stellen en te zorgen dat deze wordt nageleefd. Daarnaast laat u ook anderen delen in de mogelijkheid om mee te kunnen doen met Mijn tuin Jouw tuin.

 

Tuinier:

Met jouw bijdrage van €25 per jaar, geef je ons de mogelijkheid om een goede match te maken en ondersteuning te bieden in de tuin. Daarnaast bied jij ook anderen de kans om te kunnen moestuinieren via Mijn tuin Jouw tuin.

 

Ontbreekt het aan financiële middelen dan denken we samen na over een oplossing.

 

Kunt u meer missen dan stellen wij een extra bijdrage zeer op prijs en/of verwelkomen wij u graag als Moestuinvriend!

 

 

Stichting Mijn tuin Jouw tuin

Moestuinmatcher/coach Edwin Gorissen

Verlengde Parkweg 30

6717 GN Ede, Gelderland

Telefoon: 0629044939

Tekst: Arianne Spek

Email: info@mijntuinjouwtuin.nl

Inschrijving KvK: 72487569

RSIN: 8591.26.869

IBAN: NL84TRIO0379483769

Vormgeving: Idasign

laatste versie mei 2019