Sponsoren

 Stichting Mijn tuin Jouw tuin

Kom moestuinieren in mijn tuin!

Bedankt!


Mijn tuin Jouw tuin wordt door bedrijven en overheden gesteund met geld, materialen, kennis en inzet. Geweldig!

logo Welkoop

Stichting Mijn tuin Jouw tuin

Moestuinmatcher/coach Edwin Gorissen

Verlengde Parkweg 30

6717 GN Ede, Gelderland

Telefoon: 0629044939

Tekst: Arianne Spek

Email: info@mijntuinjouwtuin.nl

Inschrijving KvK: 72487569

RSIN: 8591.26.869

IBAN: NL84TRIO0379483769

Vormgeving: Idasign

laatste versie mei 2019