Hoe werkt het?

 Stichting Mijn tuin Jouw tuin

Kom moestuinieren in mijn tuin!

Hoe werkt Stichting Mijn tuin Jouw tuin?


  • De aangeboden tuin wordt verdeeld in moestuinen vanaf 25m2, voor minimaal een jaar.
  • Er wordt een tuinreglement opgesteld met de tuineigenaar.
  • De afspraken worden ondertekend door tuineigenaar en moestuinier.
  • Er wordt een persoonlijk zaaiplan gemaakt.
  • Mijn tuin Jouw tuin betrekt (buurt)bewoners door de inzet van moestuincoaches uit de buurt en het organiseren van jaarlijkse buurtactiviteiten.
  • Mijn tuin Jouw tuin zorgt via plaatselijke of landelijke sponsors voor zaden, gereedschap, kennis en ondersteuning.
  • Mijn tuin Jouw tuin gebruikt alleen biologische bestrijdingsmiddelen.
  • Eens per week biedt een tuincoach ter plekke advies en ondersteuning aan.
  • De oogst is voor jezelf, tuineigenaar, (mede)tuiniers en bijvoorbeeld de Voedselbank!

Tuineigenaar: "Veel mensen vragen mij naar het project. Ik vind het leuk om meer contact te hebben en ik ga dit jaar zeker door!"

Stichting Mijn tuin Jouw tuin

Moestuinmatcher/coach Edwin Gorissen

Verlengde Parkweg 30

6717 GN Ede, Gelderland

Telefoon: 0629044939

Tekst: Arianne Spek

Email: info@mijntuinjouwtuin.nl

Inschrijving KvK: 72487569

RSIN: 8591.26.869

IBAN: NL84TRIO0379483769

Vormgeving: Idasign

laatste versie mei 2019