Over ons

 Stichting Mijn tuin Jouw tuin

Kom moestuinieren in mijn tuin!

 

 

Andere tijden, nieuwe ideeën; gedreven op zoek naar wat wérkt

 

Leuk om partijen samen te brengen, ook als die in eerste instantie niet veel met elkaar lijken te delen:

In februari 2015 kwam ik in contact met een oudere meneer. Hij gaf aan dat zijn grote tuin hem teveel werd en vroeg mij of ik een oplossing wist. Ik legde een link met mensen die die graag willen (leren) moestuinieren. Zo werd het idee geboren voor Mijn tuin Jouw tuin.

 

Nadat de eerste tuiniers en vrijwilligers zich aanmeldden, volgden plaatselijke bedrijven met sponsoring van zaden en gereedschap. Mensen reageerden verrast en enthousiast en het plan ontving brede steun. In juni 2015 ontvingen wij een innovatiebudget van de gemeente Barneveld, in 2017 een leefbaarheidssubsidie van Provincie Gelderland en sinds september 2018 zijn wij een officiële stichting. Het is allemaal supersnel gegaan!

 

In mijn dagelijks werk als jobcoach zie ik dat eigen motivatie de basis is voor persoonlijke ontwikkeling. Mijn drijfveer is het vergroten van onafhankelijkheid en het opbouwen van nieuwe sociale contacten. Ik ondersteun mensen daarbij waar nodig.

Mijn tuin Jouw tuin biedt mensen de kans om te groeien: Iedereen kan aan de slag in en rondom de moestuin. Daarbij ligt de focus op gezonde voeding, samen delen, contact en lekker buiten bezig zijn: met èn voor elkaar!

 

Onze stichting verdiept zich en groeit in breedte. Diverse tuineigenaren hebben zich aangemeld, het aantal tuiniers en tuincoaches is gegroeid en er zijn twee tuincoördinatoren werkzaam. De wens is om tuinen te starten in alle gemeenten van de FoodValley.

 

Mijn tuin Jouw tuin wérkt, het vergroot het sociale netwerk van mensen!

 

Stichting Mijn tuin Jouw tuin

Moestuinmatcher/coach Edwin Gorissen

Verlengde Parkweg 30

6717 GN Ede, Gelderland

Telefoon: 0629044939

Tekst: Arianne Spek

Email: info@mijntuinjouwtuin.nl

Inschrijving KvK: 72487569

RSIN: 8591.26.869

IBAN: NL84TRIO0379483769

Vormgeving: Idasign

laatste versie mei 2019