Visie en Missie

 Stichting Mijn tuin Jouw tuin

Kom moestuinieren in mijn tuin!

Wie duurzaam deelt, groeit mee!


Mijn tuin Jouw tuin gelooft dat mensen groeien door van betekenis te zijn voor de ander. Daarom bemiddelt Mijn tuin Jouw tuin graag tussen enthousiaste tuineigenaars, tuiniers, tuincoaches, tuincoördinators en buurtbetrokkenen om samen te werken in de achtertuin.

Delen, duurzaamheid, groei en gelijkwaardigheid zijn onze kernwaarden.


Delen

 • Mijn tuin wordt ook jouw (moes)tuin
 • Delen van kennis en ervaring
 • Buurtbewoners delen in een verzorgde uitstraling van de tuin
 • Delen van oogst met elkaar en de Voedselbank
 • Gratis gebruik van zaden en materialen van plaatselijke sponsors


Duurzaamheid

 • Langer thuis blijven wonen
 • Sociale interactie en gezelligheid
 • Langdurige buurtcontacten
 • Verse groenten dichtbij huis
 • Gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen
 • Voorkomen van verstening van tuinen


Groei

 • Opbouwen van nieuwe contacten
 • Opdoen van nieuwe ervaringen
 • Leren moestuinieren
 • Bewust bezig zijn met gezonde voeding
 • Verbeteren van conditie
 • Trots zijn op het resultaat!


Gelijkwaardigheid

 • Meedoen voor jezelf en de ander
 • Verantwoordelijkheid: met en voor elkaar
 • Iedereen is welkom!


Stichting Mijn tuin Jouw tuin

Moestuinmatcher/coach Edwin Gorissen

Verlengde Parkweg 30

6717 GN Ede, Gelderland

Telefoon: 0629044939

Tekst: Arianne Spek

Email: info@mijntuinjouwtuin.nl

Inschrijving KvK: 72487569

RSIN: 8591.26.869

IBAN: NL84TRIO0379483769

Vormgeving: Idasign

laatste versie mei 2019